Bestill her

Bestillingsvilkår

Sov-Godt selges som abonnement uten bindingstid. Tilbud for prøvepakken gjelder kun en gang per husstand. Du får første pakke med -50% rabatt (ink. 60 dager forbruk av Sov-Godt), til 199kr.

Ordinære forsendelser koster totalt 796kr (gratis porto) for 4 måneders forbruk (199kr/mnd) og sendes automatisk hver 4 måned frem til du sier opp.

Ingen bindingstid

Ved godkjennelse av vilkårene på denne siden aksepterer du inngåelse av et bindingsfritt abonnement, hvor det gis 14 dagers angrerett på inngåelsen av avtalen og eventuelle produkter mottatt i dette tidsrommet.

Bestilling og levering

Du vil motta din første forsendelse av Sov-Godt (ink. produktinformasjon) ca. 1-5 dager etter at vi har mottatt bestillingen din. Pakken med faktura leveres direkte til din postkasse

NB! Du må bekrefte at du er over 18 år for å kunne bestille på nett. Ordre fra personer under 18 år regnes ikke som gyldige og vil ikke bli ekspedert.

Priser og MVA

Alle priser er oppgitt i norske kroner inkludert merverdiavgift. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal, distribusjon og spesielle tilbud. Prisene gjelder inntil de endres. Varsel om prisendringer sendes i god tid før endringene trer i kraft.  Dette innebærer at ved endringer i pris vil du bli varslet om dette minst 1 måned før prisendringen trer i kraft. Introduksjonstilbudene kan ikke utnyttes illojalt gjennom frekvent og repeterende abonnementstegning/oppsigelse, ettersom de gjelder kun nye kunder og for én husstand.

Når du bestiller Sov-Godt Melatonin utgjør MVA 15% av kjøpet. Det vil si ved bestilling av en pakke med Sov-Godt Melatonin betaler du 10,3 kr i MVA av frakt når du først har mottatt Sov-Godt Melatonin og fakturaen i posten. For påfølgende forsendelser til full pris (kr. 796) utgjør MVA 103,3kr.

Betaling

Betaling skal skje senest innen fristen som angis på fakturaen; for tiden 14 dager. Unnlater du å betale fakturaen, mottar du betalingspåminnelse/inkassovarsel med et purregebyr på 35,- Unnlater du å betale denne, oversendes kravet til inkasso. Renter og gebyrer vil bli tillagt i henhold til øverste lovpålagte satser. Aragorn Finans AS følger opp alle våre betalinger. 

Det er kunden sitt ansvar og oppdatere kundeservice, dersom det skulle være endring av leveringsadresse.

Avslutning av abonnement

Avslutning av ditt abonnement gjøres enkelt ved å sende e-post, chat eller ringe vår hyggelige kundeservice. På din siste faktura står frist for avbestilling. Husk at abonnementet har ingen bindingstid! Ved oppsigelse trer denne i kraft umiddelbart. Dog er din neste leveranse allerede sendt ut før din oppsigelse er mottatt, er det dessverre ingen returrett på denne, og må derfor betales i sin helhet. Ordinærpakker som returneres blir ikke kreditert.

PS! Husk at abonnementet har ingen bindingstid og kan til enhver tid redigeres mtp. leveringstid.

Reklamasjoner

Vi har svært høy kvalitetssikring på våre produkter. Skulle det likevel være mangler, må det meldes fra til kundeservice (se under for kontaktinformasjon). Reklamasjonsretten er begrenset til varens holdbarhetsdato som angitt på emballasjen forutsatt at riktig lagring er fulgt og maksimalt to måneder fra forholdet det reklameres på ble oppdaget. Ved godkjent reklamasjon dekker Biovita AS portoen, og tilbakebetaling skal skje innen 14 dager.

Angrerett

Du er beskyttet av angrerettloven og har 14 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du mottar varen på din aller første forsendelse, dvs. angreretten gjelder kun første forsendelse i abonnementet. For at angreretten skal kunne være gjeldende, må produktet være uåpnet og returneres til oss i samme mengde og stand som ved mottakelse. Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, forpakningen er brutt, eller varen har gått ut på dato, må du dekke verditapet. Varen skal sendes i retur innen 14 dager etter at melding om bruk av angreretten er gitt.

Dersom du ønsker å trekke deg fra avtalen (angreretten gjelder kun første forsendelse i abonnementet) tilbakebetaler vi alle betalinger vi har mottatt fra deg (herunder leveringskostnaden kr 79), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten fremgår av angrerettskjemaet som fulgte med i første forsendelse. Kunden finner også link til angrerettskjema i ordrebekreftelsen sendt per e-post etter foretatt kjøp.

Ta kontakt med oss for å få tilsendt en returseddel. Ønsker du å ta i bruk angreretten eller har spørsmål, kan du kontakte vår kompetente kundeservice på e-post: post@biovita.no eller telefon: 57721555.

Klager

Hvis du ønsker å klage på ditt kjøp, ta kontakt med kundeservice. Hvis vi mislykkes i å finne en løsning, kan du sende en klage til Forbrukerrådet, Skippergata 8-10, 0152 Oslo, elektronisk her. Du kan også bruke EU-kommisjonens online klageportal selv om denne fortrinnsvis vil være relevant dersom du er en forbruker bosatt utenfor Norge. Du finner klageportalen her.

Vi følger personvernloven for å sikre deg som kunde

Vi behandler alle personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Som databehandlingsansvarlig lagrer og bruker vi disse opplysningene for at vi skal ivareta og administrere kundeforholdet.

Biovita AS er underlagt taushetsplikt om personopplysninger. Utlevering av opplysninger til utenforstående utover ovennevnte parter kan ikke skje uten ditt samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav og/eller regnskapsbehandling. Registrering av reservasjoner rettes til kundeservice. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, og kan kreve å få disse rettet, jf. personopplysningsloven §§ 18, 27 og 28.

Biovita AS benytter personprofiler. Du har rett til innsyn og administrasjon av dine opplysninger, hvilke opplysninger som ligger til grunn for profilen og hvor opplysningene er hentet fra jf. personopplysningsloven § 21. For mer informasjon om behandling av personopplysninger kontakt kundeservice som vil hjelpe deg.

Lovvalg og verneting

Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten henvises til de ordinære domstoler.

Forbehold og ansvarsbegrensninger

Biovita AS tar forbehold om driftsstans, uriktige priser eller leveringsproblemer som skyldes forhold utenfor Biovita AS’ kontroll. Biovita AS tar videre forbehold om trykkfeil, prisfeil, merverdi- og øvrige avgiftsendringer. Eventuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker (som opplyst i tilknytning til den enkelte kampanje). Vi tar ikke ansvar for feil bruk av produkter. Følg anbefalt dosering på pakken.

Kundens hevingsrett

Heving ved forsinkelse forutsetter etter en endring i forbrukerkjøpsloven § 23 i 2014 at kunde fastsetter en rimelig tilleggsfrist, og det er først når denne oversittes at hevingsrett oppstår. Unntak fra dette gjelder der:

  • selgeren har nektet å levere varene
  • hvis levering innen avtalt tid er avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller
  • hvis forbrukeren før inngåelsen av avtalen har underrettet selgeren om at levering innen eller på et bestemt tidspunkt er avgjørende

Hvis unntakene kommer til anvendelse kan kunde heve umiddelbart når det viser seg at varen er forsinket.

Tilbakebetaling

Tilbakebetaling av kjøpesummen og frakten til kunden skal skje innen 14 dager fra melding om anger er mottatt, forutsatt at varen er sendt tilbake og kunden kan dokumentere dette. Om foretaket ikke har mottatt varen, kan man vente med tilbakebetaling til varen er mottatt for å kontrollere verdireduksjonen. Om ikke annet er avtalt, skal man bruke samme betalingsmåte til tilbakebetaling som kjøpet ble gjort med. Foretaket kan ikke kreve gebyr for tilbakebetalingen. Kunden skal betale returfrakt, forutsatt at dette er opplyst i betalingsbetingelsene. Har kunden bedt om ekspressfrakt på leveringen, skal mellomlegget betales av kunden.

Kundeservice:

Besvares innen 48 timer

Kundetelefon +47 73 02 26 66 (man – fre 09:00  16:00)

Etter bestilling vil du kunne motta nyheter og tilbud fra Biovita AS og våre partnere. Vi gir ikke din informasjon videre til noen tredjepart.